VitaGeo-behandlingen

Hovedprinsippet i VitaGeo-behandlingen er å gjenopprette balanse i blodsirkulasjonen.

Behandleren finner først ubalanser i blodtilførselen i huden, helst ved hjelp av termografi. Deretter får pasienten vakuumterapi. Vakuumet påvirker blodtilførselen, og retter opp ubalansene. Dette har virkninger dypere i kroppen.

VitaGeo-behandlingen har vist gode resultater ved ulike lidelser som blant annet nakkesleng, migrene, kroniske smerter i muskler og skjelett, ”frossen skulder” og ”musearm”, senebetennelser, søvnproblemer og stress.

VitaGeo-behandlingen er altså en metode hvor man kan oppnå utmerkede resultater uten bruk av legemidler. Grunnen til dette er at alle systemene i organismen er involvert i behandlingsprosessen, og at helbredelse kun skjer ved stimulering av kroppens indre ressurser.

Pris for en behandling : kr. 600,-

Barnepris: kr. 450,-